กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


No Gift Policy (งดให้ งดรับ)

 

โรงเรียนบ้านดงกลาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy (งดให้ งดรับ)
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1 โครงสร้างหน่วยงาน
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
   O3 อำนาจหน้าที่
   O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A ถาม-ตอบ
   O9 SOCIAL NETWORK
   O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O11 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E–Service
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32 รับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Langu
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

 
Social Network
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      20 คน

สถิติเดือนนี้:   633 คน

สถิติปีนี้:        3522 คน

สถิติทั้งหมด: 31555 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

 

โรงเรียนบ้านดงกลาง

ที่ตั้ง เลขที่ – หมู่ที่ ๕ ตำบล  บ้านโต้น อำเภอ พระยืน  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๓๒๐

โรงเรียนบ้านดงกลางตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยความร่วมมือของชาวบ้านระดมทุนร่วมกับงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยศาลาวัดดงกลางเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกถึงชั้น ป.๓ ปี พ.ศ.๒๔๖๙ ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.๔

          ปี พ.ศ.๒๔๘๓ ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดดงกลางมาเรียนที่อาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนซึ่งตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคของราษฎรที่อพยพไป จ.เพชรบูรณ์ คนละ ๓ บาท แต่ยังไม่เสร็จ และได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๗,๖๕๑ บาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑๐ ปี และได้ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

          ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณจากราชการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบองค์การ ๑๐๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียนโดยใช้วัสดุอาคารหลังเดิม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยใช้แรงงานของชาวบ้าน

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๕๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงกั้นฝาติดตั้งประตูหน้าต่างชั้นล่างที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงใช้แรงงานของชาวบ้านโดยการนำของหลวงปู่ พระพิมลธรรม ใช้เวลาปรับปรุง ๘ วัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นักเรียนจากบ้านโต้นได้แยกไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงเก่าแยกไปเรียนที่โรงเรียนบ้านดงเก่า

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางการได้ขยายอาคารเรียนแบบองค์การ ๐๐๘ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครูและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง สิ้นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ครูและชาวบ้านร่วมกันต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๑ ห้องเรียน   สิ้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อีก ๒ ห้อง

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง นายกันยา   ตีมูลลา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยมีโรงเรียนบ้าน

ดงกลางเป็นศูนย์กลางเรียนรวม และมีโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ และบ้านดงเก่ามาเรียนรวม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูในสาขาวิชาต่างๆ

          ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และบ้านพักครูรวมทั้งงบซ่อมแซมต่างๆ

          วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิรุณพงศ์ สมชม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาถึงปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนดังนี้  ผู้อำนวยการ ๑ คน ครู ๘ คน

ครูจ้างสอน ๑ คน ธุรการ ๓ คน นักการภารโรง ๒ คน แม่ครัว ๒ คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๑๗ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่งดังนี้

 • นายไสย คุณพระ                                  พ.ศ.
 • นายมงคล สุภธีระ                                 พ.ศ.
 • นายพันลภ รัศมาวี                                พ.ศ.
 • นายดำรง ต้นโพธิ์                                 พ.ศ.
 • นายทองสุข อัครธิติพงษ์                        พ.ศ.
 • นายหนู เคนคำภา                                พ.ศ.
 • นายสมาส นามพิกุล                              พ.ศ.
 • นายบุญ มาจุฬา                                   พ.ศ.
 • นายนุกุลกิจ ศำสุด                                พ.ศ.
 • นายอุบล ไชยศรี พ.ศ.
 • นายทวีป ชุมทอก พ.ศ.
 • นายพันคำ มีโพนทอง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
 • นายวิฑูล อนุชน พ.ศ. ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๑
 • นายกัญตวิชญ์ ตีมูลลา                           พ.ศ. ๒๕๕๑ -  ๒๕๖๐

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มี นายถาวร นาคสมบูรณ์  รักษาการผู้อำนวยการ

 • นาย วิรุณพงศ์ สมชม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน

โดยมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน    ๒   แปลง

       แปลงที่ ๑  โฉนดเลขที่ ขก. ๑๓๘๐  เนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๑ งาน  ๘๒  ตารางวา

ตั้งอยู่บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

            แปลงที่  ๒  โฉนดเลขที่ ขก. ๑๓๘๑  เนื้อที่ ๑ ไร่  ๑ งาน  ๘๕  ตารางวา  ตั้งอยู่บ้านดงกลาง

     ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ทำการเกษตรของโรงเรียนและชาวบ้าน

     โทรศัพท์  ๐๔๓-๒๖๑๗๐  โทรสาร -  e-mail -

     Website : http:/school.obec.go.th/dongklang/

        ๑.๒  เขตพื้นที่บริการ  มีดังนี้

    จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  ๒  หมู่บ้าน คือ

        ๑.  บ้านดงกลาง   หมู่ที่  ๕  ตำบลบ้านโต้น  ประชากร จำนวน             ๑๘๙       ครัวเรือน

        ๒. บ้านดงกลาง    หมู่ที่  ๗  ตำบลบ้านโต้น  ประชากร จำนวน             ๑๓๔       ครัวเรือน

       ๑.๓ สภาพเศรษฐกิจสังคมและชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแบบสังคมชนบทโดยทั่วไป บ้านเรือนตั้งอยู่ ใกล้ชิด พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้าใจที่ดีต่อกัน เสียสละ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ดอนและพื้นราบ มีทุ่งนา และไร่สวน มีประชากรประมาณ  ๙๑๔   คน

๑.๓.๑. ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่

- ต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗๙

- ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๐

- สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑

๑.๓.๒ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่

- รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙

- ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐

- เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๖

- อื่น ๆ (ระบุ ) คิดเป็นร้อยละ ๕

๑.๓.๓ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ.

- พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- อื่น ๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ -

๑.๓.๔ รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชน (คนต่อปี) 15,000 บาท

       ๑.๔  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิรุณพงศ์   สมชม          อายุ  ๕๔  ปี

         โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๗-๒๕๒๔

             วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   รวม  ๓  ปี

        ๑.๕  วิสัยทัศน์ (VISION)

                    ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ นี้  โรงเรียนบ้านดงกลาง  จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพ  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๑.๖ อัตลักษณ์ของนักเรียน “ ประหยัดและออมทรัพย์ ”

          ๑.๗ เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน ”

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่