กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


No Gift Policy (งดให้ งดรับ)

 

โรงเรียนบ้านดงกลาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy (งดให้ งดรับ)
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1 โครงสร้างหน่วยงาน
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
   O3 อำนาจหน้าที่
   O4 ข้อมูลการติดต่อ
   O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O6 Q&A ถาม-ตอบ
   O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
   O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   O13 E–Service
   O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
   O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
   O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

 
Social Network
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   625 คน

สถิติปีนี้:        5360 คน

สถิติทั้งหมด: 33393 คน

 


โครงสร้างหน่วยงาน

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านดงกลาง.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่